Eng / Ger


Order Municipality Tools:

 

Name of Municipality

Your Name (required)

Your Email (required)

Optional Message



Perioodil 30.09.2013 kuni 30.10.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Interaktsioonidisaini loomine linnakogukonda kaasavale tarkvarale”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.